Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.garnnoste.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.garnnoste.no er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).


Alle produkter vi selger kan brukes i Norge og øvrige land.


DEFINISJON AV PARTER
Selger er:

Garnnøste AS, Fursetvegen 7, 6200 Stranda,
kontakt@garnnoste.no, telefon: 458 09 908, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


GJENNOMFØRING AV KJØP I VÅR NETTBUTIKK
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

Orientering
Valg av produkter
Handlekurven
Kontroll av bestillingen
Valg av betalingsmåte
Bekreftelse av bestillingen
Mottak av ordrebekreftelse

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.


OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


PRISER
Alle våre priser er oppgitt i NOK og inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Tilbud og kampanjer som ikke er tidsbegrenset, gjelder så lenge lageret rekker.


BETALING
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom de betalingsmetoder vi til enhver tid har tilgjengelig i vår nettbutikk.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Det er 18 års aldersgrense ved kjøp på

Garnnoste.no.LEVERING OG FORSINKELSE
Din bestilling sendes innen 2-5 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


Dersom du unnlater å hente pakken på utleveringssted vil du bli belastet for kr. 250,- dette for å dekke våre fraktkostnader tur/retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE
Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart du har anledning til det undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Du må også sjekke om garn av samme type og farge, har samme innfargingsnummer.


REKLAMASJON – FORBRUKERKJØPSLOVEN AV 21. JUNI NR. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)
Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til

Garnnoste.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med

Garnnoste.no, betaler ikke

Garnnoste.no disse utgiftene.


GARANTI
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 1 år.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, som gavekort eller andre varer som forringes raskt.

Kunden betaler returkostnaden ved benyttelse av angrerett.

Les mer om hvordan du benytter deg av angreretten på http://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/

Angrerettskjema kan lastes ned fra https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/nye-livsoppholdssatser/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/PERSONOPPLYSNINGER
Våre kunder er opptatt av at

Garnnoste.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer oppbevares ikke av

Garnnoste.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake.
Vi tilbyr nyhetsbrev pr e-post for ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på “Min side”. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden( “Min side” ).
Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt markedsmateriell i posten.
Dersom handelen blir avbrutt, sender vi deg eposter med huskeliste over de produktene du la i din handlevogn. Dette som en ekstra kundeservice for å gjøre din kjøpsopplevelse hos oss så smidig og enkel som mulig. Du kan når som helst gjenopprette handlevognen med alle varene i.
Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan ha blitt endret i forbindelse med ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også ha blitt utsolgt. Vi tar også forbehold om feilprising, i slike tilfeller vil ordren bli kansellert og kunden varslet.

Garnnoste.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.


SALGSPANT
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Garnnoste.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.


PRISER OG LEVERING
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra

Garnnoste.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan

Garnnoste.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Om du benytter deg av prisdifferensiert kanal, kan du ikke kombinere tilsvarende produkter på samme ordre. Kun 1 produkt per ordre via prisdifferensiert kanal.

BESTILLINGSVARER

Noen av våre varer er bestillingsvarer. Du vil få beskjed når du bestiller om det er bestillingsvarer du har bestilt. Bestillingsvarer har 10-30 dagers levering. Dette er forbehold om at produsenten kan levere produktene til oss. Er det en strikkepakke som mangler en garnfarge du har bestilt så sendes denne samlet.

KUNDENS PLIKTER
Den som er registrert som kunde hos Garnnoste.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser.

Garnnoste.no sin samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Garnnoste.no sin side.


EKSTRAORDINÆRE FORHOLD
Garnnoste.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis

garnnoste.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor

Garnnoste.no sin kontroll, og som

garnnoste.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Garnnoste.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra garnnoste.no sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

ENDRING I VILKÅRENE

Garnnoste.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


FORCE MAJEUR
Er garnnoste.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Garnnoste.nofritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.


FORBEHOLD
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

COPYRIGHT
Alt innhold på disse nettsidene er garnnoste.no sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra garnnoste.no .